LO - wielkopolskie

powiat
miejscowość
typ
publiczność
dla kogo
specyfika
struktura
organ prow.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Kolejowa 20/3
63-400 Ostrów Wlkp.
62 736-27-12

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Dla absolwentów gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Tryb nauczania: zaoczny

Program nauczania:

Język polski
Język obcy
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Matematyka
Fizyka i astronomia
Chemia
Biologia
Geografia
Podstawy przedsiębiorczości
Technologia informacyjna

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z sekretariatem.Ostatnia globalna aktualizacja: wrzesień 2016Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografiiNauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW
miniatura